• ۲۲ آبان, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
انجام خدمات آزمایشگاهی بتن

انجام خدمات آزمایشگاهی بتن

دی ۲۷, ۱۳۹۴
  •  انجام اندازه گیری مقاومت فشاری ۷ روزه بتن
  •  انجام اندازه گیری مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن

 

 

انجام خدمات آزمایشگاهی بتن