• ۲ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
ساختمان مسکونی نیاوران

لیست پروژه ها

ساختمان مسکونی نیاوران

ساختمان مسکونی نیاوران

بازرسی فنی جوش ، انجام تست های غیر مخرب و کنترل ابعادی ساختمان واقع در منطقه نیاوران تهران به وزن تقریبی ۱۰۰۰ تن در سال ۹۱(شرکت فنی و مهندسی نوبن)

ساختمان مسکونی نیاوران