• ۸ بهمن, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
شرایط امتحان متد در آزمون سطح Level III

شرایط امتحان متد در آزمون سطح Level III

دی ۲۲, ۱۳۹۴

آزمون های متداول VT,PT,MT شامل ۹۰ سوال در مدت زمان ۲ ساعت و آزمون های UT,RT که شامل ۱۳۵ سوال بوده و در مدت زمان ۴ ساعت برگزار می شود. به غیر از VT که تمام سوالات آن General است در بقیه متد ها علاوه برسوالات General ،تعدادی سوال از استاندارد و Spec نیز هست. منابع هر کدام از متدها شامل Study Guide مربوط به آن متد و هندبوک آن است. آزمون در این امتخانات نیز به زبان انگلیسی و فاقد نمره منفی است و ملاک قبولی پاسخگویی صحیح به حداقل ۷۰% سوالات است.
شرایط امتحان Basic در سطح سه
آزمون Basic شامل ۱۳۵ سوال ۴ گزینه ای است که در ۴ ساعت برگزار می شود. مفاد آزمون از سه قسمت اصلی تشکیل شده است که شامل :

۱- استانداردهای SNT-TC-1A و CP-189 که سوالات مفهومی و مهمی از آنهاست.
۲-مباحث مربوط به صنعت جوش و متالوژی که سوالات عمدتا از یک رفرنس مشخص است به نام “Material and Process for NDT Technology “
۳- سوالاتی از حدودا ۱۳ روش از تست های غیرمخرب در حد آزمون سطح II(البته سوالات عمدتا از ۵ روش متداول است)

“Study Guide Basic”و “ASM Metal Handbook volume 17” ازمهمترین منابع این آزمون می باشد. ضمنا آزمون به زبان انگلیسی و فاقد نمره منفی است و نمره قبولی در آن پاسخگویی صحیح به حداقل ۷۰% سوالات است.

شرایط امتحان متد در آزمون سطح Level III