• ۲ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
شرکت ملی صنایع مس ایران

لیست پروژه ها

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران

بازرسی فنی جوش از Storage Bin و Charging Bin صنعتی مربوط به معدن، ساخته شده توسط شرکت مهندسی پارس صنعت در سال ۹۳ و ۹۴

شرکت ملی صنایع مس ایران