• ۲ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
شناور پارمیدای ۶

لیست پروژه ها

شناور پارمیدای ۶

شناور پارمیدای ۶

بازرسی فنی جوش ، کنترل ابعادی و انجام آزمایشات غیر مخرب (شرکت مروارید پارسیان کیش)

شناور پارمیدای ۶