• ۲ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
مجتمع تجاری تفریحی آیسان تبریز

لیست پروژه ها

مجتمع تجاری تفریحی آیسان تبریز

مجتمع تجاری تفریحی آیسان تبریز

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی، کنترل سند بلاست و رنگ آمیزی ساخت و نصب پروژه مجتمع تجاری تفریحی آیسان تبریز (کارفرما: شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه وابسته به بانک شهر ) به وزن تقریبی ۷۵۰۰۰ تن در سال  ۹۶ و ۹۷ ( در حال اجرا) به عنوان شرکت همکار با شرکت ساز آب سولار تبریز (مشاور: شرکت تدبیر ساحل پارس)

مجتمع تجاری تفریحی آیسان تبریز