• ۱۰ اسفند, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
مجتمع تجاری مسکونی مروارید

لیست پروژه ها

مجتمع تجاری مسکونی مروارید

مجتمع تجاری مسکونی مروارید

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی، کنترل سند بلاست و رنگ آمیزی ساخت و نصب پروژه مروارید (کارفرما: تعاونی مسکن کارکنان سازمان برنامه و بودجه کشور ) به وزن تقریبی ۶۰۰۰ تن در سال  ۹۷ ( در حال اجرا)

مجتمع تجاری مسکونی مروارید