• ۲ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
مجتمع مسکونی بوستان نهم (پاسداران)

لیست پروژه ها

مجتمع مسکونی بوستان نهم (پاسداران)

مجتمع مسکونی بوستان نهم (پاسداران)

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی ساخت و نصب پروژه مجتمع مسکونی بوستان نهم (پاسداران) (مشاور: شرکت مهندسین مشاور طرح و تکوین – دکتر محمدرضا حافظی) به وزن تقریبی ۱۰۰۰ تن در سال ۹۵ (در حال اجرا)

مجتمع مسکونی بوستان نهم (پاسداران)