• ۱۰ اسفند, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
مجتمع مسکونی قائم (عج)

لیست پروژه ها

مجتمع مسکونی قائم (عج)

مجتمع مسکونی قائم (عج)

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی، کنترل سند بلاست و رنگ آمیزی ساخت و نصب پروژه مجتمع مسکونی قائم (عج) (کارفرما: تعاونی مسکن یاس ) به وزن تقریبی ۲۰۰۰۰ تن در سال  ۹۶ و ۹۷ ( در حال اجرا)

انجام تست بتن فونداسیون به میزان ۲۰ هزار متر مکعب

مجتمع مسکونی قائم (عج)