• ۲ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
مجتمع مسکونی یاس

لیست پروژه ها

مجتمع مسکونی یاس

مجتمع مسکونی یاس

مدیریت بازرسی فنی سازه مجتمع ۴۰۴ واحدی تعاونی مسکن یاس واقع در منطقه ۲۲ تهران در سال ۹۲ تا ۹۴ (شرکت ابنیه طراحان البرز)

مجتمع مسکونی یاس