• ۲۹ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
مجتمع تجاری مسکونی مهستان

لیست پروژه ها

مجتمع تجاری مسکونی مهستان

مجتمع تجاری مسکونی مهستان

بازرسی فنی از ساخت و نصب ، انجام آزمایشات غیر مخرب و کنترل ابعادی پروژه مجتمع های تجاری مسکونی مهستان (کارفرما : شرکت تعاونی مسکن شبکه قرآن و اخبار خارجی صدا و سیما)

مجتمع تجاری مسکونی مهستان