• ۲ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
موتور کشتی

لیست پروژه ها

موتور کشتی

موتور کشتی

تعویض و تعمیر و‌ همچنین انجام ازمایشات غیر مخرب بر روی شاتل مربوط به موتور و پروانه کشتی صبا ۱۲ در سال ۹۴ (کارفرما : شرکت مروارید پارسیان کیش)

موتور کشتی