• ۲ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
هتل فجر لاهیجان

لیست پروژه ها

هتل فجر لاهیجان

هتل فجر لاهیجان

بازرسی فنی جوش، انجام تست های غیر مخرب ، کنترل ابعادی ساخت و نصب ،بررسی و تایید نقشه شاپ کارگاهی و همچنین بالانس متریال به وزن تقریبی ۱۰۰۰ تن در سال ۹۴ (کارفرما شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران متعلق به سازمان تامین اجتماعی)

هتل فجر لاهیجان