• ۲ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
پل عابر پیاده

لیست پروژه ها

پل عابر پیاده

پل عابر پیاده

انجام تست های غیر مخرب ۱۰ پل عابر تهران، کرج، شهریار، قم و زنجان به وزن تقریبی ۲۵۰۰ تن درسال ۹۲ و ۹۳ (شرکت مهندسی ایمن صنعت ارتین)

پل عابر پیاده