• ۲۹ مهر, ۱۳۹۸
  • 88249316
  • info@vnaeng.com
انجام خدمات آزمایشگاهی بتن

انجام خدمات آزمایشگاهی بتن
2016-01-17 06:11:49

انجام خدمات آزمایشگاهی بتن

 انجام اندازه گیری مقاومت فشاری ۷ روزه بتن  انجام اندازه گیری مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن    

بازرسی جوش (Welding Inspection)
2016-01-12 07:56:33

بازرسی جوش (Welding Inspection)

سازه های جوش داده شده نظیر سایر قطعات مهندسی به بازرسی در مراحل مختلف وساخت و همینطور در خاتمه ساخت نیاز دارند. بازرسی جوش می تواند از انجام كار طبق دستورالعمل های توافق شده، به كارفرما اطمینان دهد. …

آزمايشات غيرمخرب (NDT)
2015-12-20 16:46:20

آزمايشات غيرمخرب (NDT)

۱- آزمايش التراسونيك  (UT) ۲- آزمايش راديوگرافي  (RT) ۳- آزمايش ذرات مغناطيس  (MT) ۴- آزمايش مواد نافذ  (PT) ۵- آزمايش چشمي  (VT) ۶- آزمايش ادي كارنت و طبقه بندي مواد  (ET)

بازرسی فنی (Technical Inspection)
2015-12-20 08:09:58

بازرسی فنی (Technical Inspection)

کنترل و تطابق کار انجام شده با مشخصات استانداردها، بررسی و تأیید کارایی پروژه، کنترل فنی وسایل و تجهیزات و ماشین آلات در مرحله ساخت کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیري، کنترل کیفیت مواد و …